ΑΛΕΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ

Βιογραφικό

Γεννήθηκε το 1904 στην Ακτούντα Αγ. Βασιλείου. Λυράρης με ορεινά ακούσματα κάνει γνωστή την λύρα και στην Αθήνα και συσπειρώνει τους Κρήτες των Αθηνών με την λύρα του στο καφενεδάκι που διατηρούσε εκεί απ'το 1927.